Askeri Ceza Kanunu teklifi Meclis’ten geçti

0
24
TBMM

Askeri Ceza Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi. Buna gore, asker fert; kişiye suçu işlerken rastlanması ile suçüstü bir fiilden ötürü; izlenen bireyin kaçması olasılığının bulunması ya da derhal kimliğini atama olanağının bulunmaması hallerinde hepimiz tarafınca geçici olarak yakalanabilecek. Qüç komutanları ile alakalı askeri suçlardan ötürü tahkikat yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlanacak.

İHA’nın aktardığına gore, TBMM Genel Kurulu’nda Askeri Ceza Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi alakalı görüşmeler yapılmış oldu ve görüşmelerin nihayetinde öneri kabul edildi. Teklife gore, asker kişilerin işledikleri suçlar, kişilerin askerlik hizmet ve görevleriyle alakalı olarak işledikleri suçlar, askeri kabahat olacak. Askerlik hizmet ve görevlerine ilişik haller haricinde, asker kişilerden nişanlıların, evlilik bağları kalmasa bile eşlerin, kan ya da kayın hısımlığından üstsoy ya da altsoy ile üçüncü aşama dahil hısımların ya da evlatlık bağları olanların birbirlerine karşı işledikleri suçlar bakımından amir-maiyet ve üst-ast ilişkisi dikkate alınmayacak.

YAKALAMA VE TUTUKLAMA

Kişiye suçu işlerken rastlanması halinde amiri, üzeri, askeri karakol, nöbetçi, devriye, askeri inzibat ve kolluk görevlisi asker kişiyi soruşturma yetkisine haiz olacak. Yakalanan fert ve vaka ile alakalı Cumhuriyet Savcısına derhal data verilerek emri doğrultusunda muamele yapılabilecek. Cumhuriyet Savcısı, yakalanan kişiyi özgür bırakmaz ise en yakın askeri inzibat karakoluna ya da askeri makama yahut adli kolluk görevlilerine teslim edilmesine karar verecek.
Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz,, Hava Kuvvetleri Komutanları ile alakalı askeri suçlardan tahkikat yapılması Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlı olacak. İzin vermeye yetkili merci, suç duyurusu ya da şikayetin işleme konulması halinde bir ön araştırma yaptıracak. Tahkikat izni, asgari tugay komutanı ya da eşiti askeri müessese amiri (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) olmak suretiyle, asker bireyin vazife meydana getirdiği birlik komutanı ya da askeri müessese amiri, bu kişilerin yokluklarında ise vekilleri tarafınca bizzat verilecek.

Genelkurmay Başkanlığı, qüç komutanlıkları ve Ulusal Müdafaa Üniversitesi hariç, Ulusal Müdafaa Bakanlığı merkez ve banliyö teşkilatı ile bağlı ve alakalı müessese ve kuruluşlarda vazife icra eden asker kişiler ile alakalı tahkikat izni, Ulusal Müdafaa Bakanı tarafınca verilecek. General ve amiraller ile alakalı tahkikat izni ise vazife yeri dikkate alınarak ilgisine gore Genelkurmay Başkanının ya da alakalı qüç komutanının teklifi üstüne yahut resen Ulusal Müdafaa Bakanı tarafınca verilecek.

SORUŞTURMA İZNİ MSB TARAFINDAN VERİLECEK

Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, bir askeri birlik ya da askeri müessese haricinde görevlendirilen asker kişiler ile alakalı tahkikat izni, bu görevlerinin devamı boyunca, Ulusal Müdafaa Bakanı tarafınca verilecek.

Internasyonal anlaşmalar gereğince yabancı asker kişilerin askeri suçları ile alakalı tahkikat izni Ulusal Müdafaa Bakanı tarafınca verilecek. Bunlar ile alakalı altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanmayacak. Ulusal Müdafaa Bakanı, general ve amiraller hariç subay ya da astsubaylara ilişik tahkikat izni verme yetkisini, Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan yardımcısına devredebilecek. Askeri öğrenciler ile erbaş ve erler haklarında verilen disiplin cezaları ile subay, astsubay, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler ile alakalı verilen ihtar, kınama ve hizmetin kısmi süreli devam cezaları hariç disiplin cezalarına iptal davası açabilecekler.