Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden “tahkikat izni” açıklaması: Doğru değil

0
59
Ankara Büyükşehir Belediyesi

ABB, İçişleri Bakanlığı’nın, “Grevini kötüye kullandığı” nedeni öne sürülerek Mansur Yavaş hakkındaki tahkikat izni vermesine yönelik haberlerle alakalı izahat yapmış oldu. Açıklamada, tahkikat yapılmasına izin verildiği yönündeki ifadenin doğru olmadığı kaydedilerek, “Tahkikat Savcılık makamı tarafınca yapılır” denildi.

Açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

>> Mevzu Sinan Aygün’ün Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusu üstüne meydana getirilen, prosedürün uygulanmasına dair ön araştırma izninden ibarettir. Bu süreç, amme görevlileri hakkındaki meydana getirilen şikâyetler üstüne yürütülen rutin bir yönetimsel işlemdir. Tahkikat izni, ön araştırma tamamlandıktan sonraki sürece dair bir muamele olup şu anda böyle bir şey yoktur. Tahkikat, Savcılık makamı tarafınca yapılır; burada İçişleri Bakanlığı’nın meydana getirdiği bir ön araştırma laf mevzusudur. Tahkikat yapılmasına tasdik verildiği ifadesi yalandır.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

>> Muayyen kişilerce belli gösterim kuruluşlarından servis edilen, İçişleri Bakanlığı ve Mülkiye Teftiş Kurulu üstünde baskı oluşturmak amacıyla yapıldığı aleni olan bu asılsız haberin içeriğiyle alakalı ihbarında bulunulacaktır. Bu basın kuruluşlarının bir siyasal duruşlarının olması kabul edilebilir sadece muayyen rant odaklarını hangi motiflerle, niçin destekledikleri hiç anlaşılabilir bir vaziyet değildir.

>> Sinan Aygün ve benzeri kişilerin, eski dönemde onlara sağlanan imtiyazlar sebebiyle mahir oldukları bu tip ucuz oyunlarına karşı hiç ödün verilmeyeceğinin ve bu çağın ulus iradesi ile sona erdiğinin bir kere daha altını çiziyoruz. “Tek bir karar alıp rantın 10 kat artırıldığı bayındır baronları periyodu” ortadan kaldırılmıştır.

RANT DEVRİ BİTTİ

>> Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde “rant” devrinin bittiğini; hiç bir fert, öbek, toplum, vakfa imtiyaz tanınmayacağını, halkın parasının ve devlet imkanlarının hiç kimseye peşkeş çekilemeyeceğini bir kere daha vurguluyor; bu uğurda mevzubahis karşılık ödemek olacaksa, peşinen hazır olduğumuzu da belirtiyoruz.