Anayasa’ya Uygunluk

0
76

Anayasa’ya uygunluk: Kanunların, Anayasa’nın lafzına ve ruhuna uygun olmasıdır. Şekil bakımından uygunluk, kanunların Anayasa’da belirtilen usul ve şekil kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı; esas bakımından uygunluk ise normun muhtevasının (sebep, amaç ve konu gibi unsurlarının) Anayasa hükümleri ile çatışmamasıdır.