Anayasa’nın Bağlayıcılığı

0
91

Anayasa’nın bağlayıcılığı: Anayasa hükümlerinin; yasama, yürütme ve yargı organları, idare makamları ile diğer kişi ve kuruluşlar karşısındaki bağlayıcı özelliğini ortaya koyan anayasal ilkedir (Anayasa  Madde 11).