Anayasal Çoğunluk

0
93

Anayasal çoğunluk: Hukuki dayanağı açıkça Anayasa’da bulunan ve üye tamsayısı esas alınmak suretiyle hesaplanan, TBMM’de bazı kanunların, hükümlerin kabulü veya kararların alınması için aranması gereken çoğunluktur. Anayasa’da geçen çoğunluklar beş çeşittir: Üçte bir çoğunluk [200] (Anayasa  Madde 96, 175); salt çoğunluk [301] (Anayasa  Madde 74, 84,89, 94, 105, 106, 146, geçici Madde 18); beşte üç çoğunluk [360] (Anayasa  Madde 87, 105, 106, 116, 159, 175, geçici Madde21); üçte iki çoğunluk [400] (Anayasa  Madde 74, 94, 105, 106, 146, 159, 175, geçici Madde 18, geçici Madde 21) ve dörtte üç çoğunluk [450] (geçici Madde 9).