Anadolu Birliği Partisi (ABP)

0
1354
Anadolu Birliği Partisi (ABP)
KısaltmaABP
KurucuBEDRİ YALÇIN
Kuruluş tarihi14 Aralık 2019
Genel merkezAnkara
AmacıTürkiye’nin 7 bölgesinde toplumsal huzur, güven, sevgi bağlarıyla özüne dönmesi esası

Anadolu Birliği Partisinin amacı

 • Toplumsal barışı sağlayarak halkın zaten hakkı olan haklarını yaşamasını sağlamaktır.
 • Öz değerlerimize kaynaklarımıza sahip çıkarak, refah düzeyimizi arttırmak.
 • Korku kültürünün yerine sevgi ve güvende hissetme duygusuyla kişinin önce kendiyle sulh olup, toplumda dalga dalga yayılarak “Yurtta Sulh Cihanda Sulh ” Atatürk’ün ikesini tecelli ettirmek.
 • Adaletle fırsat eşitliği sağlamak.
 • ‘‘Patronumuz halktır’’ politikasıyla yapacaklarımızın ve yaptıklarımızın bilgisini paylaşmak.
 • Eğitim ve öğretimde öğrenci hayata atıldığında Bilim ve İlimle öğrendiklerini uygulayabileceği, kaygısız özgüvenli yeni neslin devlet güvencesiyle sağlanması..
 • Basının özüne dönüp, hür iradesiyle gerçek anlamda işini yapanların değer kazanmasının sağlanması.
 • Halkın bilgi kaynağı yayınlarda bilim ilim kişisel gelişim sağlayan motive eden güçlü toplum algısının hatırlanmasını sağlayan, aile birliğini öne çıkarıp özendiren programlara destek vermek.
 • Eğriye alışıp doğruyu unuttuğumuz dönemi unutturmak.

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ

 • AİLE BİRLİĞİ

Ailede her bireyin üretime katılması sağlanacak ve aile gelir düzeyinin artması için kadının üretime katılması teşvik edilecek. Evde üretim yapılacak faaliyetler desteklenecek yurtiçinde ve yurt dışında talep görecek alanlar oluşturulacak. İnovasyon görsel basında teşvik edilip beğenilen fikir sahibi ödüllendirilip, topyekün yapılması yayılması başta fikir sahibi ve katılımcı olup üretime katılanların gelir kazanması sağlanacak. Türk kadını çalışkan ve zekidir.Ekonomik ve toplum kısıtlamaları evde belirli görevler verilerek kapatmış ve yetenekleri kısıtlamıştır. Özellikle TV de ne varsa toplum ona göre şekillenmektedir TV kanalları topluma faydalı şekilde değerlendirmek için teşvik edilecektir.

Çalışan kadının çocuk yapma hakkının annelik sürecini yaşama hakkını huzurla geçirmesi, bu arada işverenin de o dönemde mağdur olmaması için ortak çözüm üretimi yapılacaktır. “Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Anne iş hayatına döndükten sonraki çocuğun yaş durumu dikkate alınarak çocuk gelişimi bölümünde okuyan çocuk bakımında uzmanlık okuyan ve mezun gençlerden oluşan devlet ve üniversite denetimli mahalle kreşleri oluşturulup, çocukların ve annenin güvende olması sağlanacak.

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysi-yetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur-lar.” Mustafa Kemal ATATÜRK

 • TARIM BİRLİĞİ

Yerli tohuma geçilecek ziraat fakültelerinde okuyan gençlerin tarıma ait fikirleri ve katılımları sağlanacak. Üretim arttırılacak, boş araziler tarım için değerlendirilecek. Sağlıklı kaliteli üretim desteklenecek. Köylerde bununla ilgili eğitim verilecek.

Üretilen ürünlerin pazarlanması için her bölgede efendi derneklerinin kurulup devlet ve üniversite gözetiminde ilk elden yapılması ve köylünün güvende olması sağlanacak “Köylü milletin efendisidir..” Mustafa Kemal ATATÜRK

 • EĞİTİM BİRLİĞİ

Eğitim de çocukları öncelikli olarak bilim ve ilimle hayata hazırlamak temel ilkemizdir. Müfre-dat tüm okullarda eşit olup, mahalle okullarına teşvik edilecek.

Eğitim kalitesi hepsinde eşit olacak fırsat eşitliği sağlanacak.Gün boyunca sadece kapatılıp defter kitapla değil sosyalleşmesi görsel zekasının arttırılmasına yönelik eğitimler müfredata eklenecek. İlkokul düzeyindeki çocukların okul şartlarında sokak oyunlarını oynama hakları sağlanacak.

“Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştır-malıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle bera-ber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.” Mustafa Kemal ATATÜRK

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ

4) SAĞLIK BİRLİĞİ

Sağlıklı toplum sağlıklı beslenirse oluşur. Bunun için gıdalarımızdaki , ağız temizliğinde kullanılan ürünlerde da insan sağlığına özellikle beyin sağlığına zararlı olan tüm maddele-rden arındırılarak sunulması sağlanacaktır. Temel gıdamız ekmeğimizde ekşi mayalı doğal ekmeğe dönülüp üretim tamamen titizlikle takip edilecektir.

Oboziteye sebep olan tüm etmenler ortadan kaldırılacak Bunun için ülkemizdeki değerli uzmanlarımızdan ortak değerlendirmeler alınıp uygulamaya geçilecektir.

Görsel basında bununla ilgili ortak yayınlar yapılacaktır.

Hastanelerde özenli bakım mevcut şartların daha iyileştirilmesi için tıp fakültesi ortak çözüm önerilerine başvurulacaktır.

Hastanelerde hasta sayısının azalması hedefimizdir..

“Kendine, devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve vazgeçilmez görevler verdiği Türk vatan-daşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman, üzerinde dikkatle durulacak millî sorunumuzdur.” 1937 Atatürk’ün S.D.I, s. 378)

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz!

Mustafa Kemal ATATÜRK

5)   DEMOKRASİ VE HUKUK BİRLİĞİ

“Adalet Mülkün temelidir. Hz. Ömer

Hukukun üstünlüğünü herşeyden önce tutacağız. Adalet herkes için aynı olaması gerektiği gibi olacaktır. Mevcut hukuk sistemizi akademisyenlerimizle işbirliği içerisinde düzenlemel-er yapılıp yargı tamamen bağımsız yapılacaktır. Toplumumuzun adalete ulaşmasını daha ekonomik yollarla olmasını sağlayacağız.

Yolsuzlukla mücadele için ayrı birim oluşturup, caydırıcı çözümler üreteceğiz. Hapishanelerde şartlar iyileştirilip, ıslah edilme yolundan gidilip, hapishanelerdeki insan sayısının her geçen gün azalmasını hedeflemekteyiz.

6)  DIŞ POLİTİKA

Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkemizle dış politikada barışçı, kararlı, güvenilir, istikrarlı, olarak sorunların çözümüne odaklanıp, ülkemizi kriz ortamlarından uzaklaştıran diplomatik tarza odaklanacağız.

Yolsuzluğu önlemek, mülkiyet haklarının güvenliği, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğünü yönetişim yapısı çerçevesinde

İnsan hakları ve siyasi haklar, sosyal refah ölçüsü, sosyal sermaye, kişisel özgürlük, , kadın hakları, eğitime erişim, sağlık hizmetine erişim ve demokrasi düzeyini verilerle sıkı takip altına alacağız ilerlemeleri halkımızla paylaşacağız.

7) GÖÇ POLİTİKASI

Ülkemizde 5 milyon yabancı misafir bulunmaktadır.Ülkelerine dönmeleri için çözümler üretip, uluslararası çözümleri de işbirliği içinde destekleyeceğiz.

HEDEFİMİZ

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.Buna inanıyoruz Ve ülkemizi Dünyanın en huzurlu ve mutlu ülkeleri listesinde birinci sırada yapmak hedefimizdir.

Devlet millete hizmet etmekle mükelleftir. Devlet millet için vardır. Millet güçlü olursa devlet güçlü olur. Anadolu birliği bu gücün anahtarı olacaktır.