Ana muhalefetten hüküm paketi: 12 öneri 189 madde

0
38
yargı

AKP ve MHP’nin hüküm reformları, yargıdaki baskıyı artırırken CHP, kendi hüküm reformunu hazırladı.

CHP Öbek Başkanvekilleri Engin Altay, Serbest Hususi, Engin Özkoç, Hukuk Politikalarından Görevli Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Adam, Anayasa Komisyonu adına İbrahim Kaboğlu, Hakkaniyet Komisyonu adına Zeynel Emre ve İnsan Hakları Komisyonu adına Sezgin Tanrıkulu’nun ilk imzacıları içinde yer almış olduğu 12 ayrı kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP teklifte, AKP ve MHP tarafınca ortaya atılan hüküm reformlarının iktidarın hüküm üstündeki egemenliğini kuvvetlendirmekten öte bir anlam taşımadığını belirtti.

ADİL YARGILAMA VURGUSU

Adil yargılama ve hüküm bağımsızlığı hikayelerinde vurguların yer almış olduğu kanun tekliflerinde, CHP’li hukukçular tarafınca şu ifadelere işaret edildi: “Partimizin çağrısı ile TBMM’de temsil edilen dört siyasi partinin ve 20 sivil topluluk örgütünün iştirakı ile 2019 yazında, ‘adil yargılanma hakkı’ ışığında hazırlamış olduğumuz 14 yasa önerisinin 12’si, barolardan, sendikalara ve hukuk örgütlerine birçok öznenin katılım sağlamış olduğu emek harcamalar neticesinde hazırlanmış, reel anlamda hüküm reformu ve insan haklarına ait yasa teklifleri açısından öncü adım olarak görülmelidir. Aslolan hedef, kod durumunda bir ‘adil yargılanma yasası’ hazırlamak olmalıdır. Sadece, tek yasada düzen, daha uzun süreli ve kapsayıcı bir emek vermeyi lüzumlu kıldığından, teklifler paketi, ‘adil yargılanma hakkı yasası’na giden yolu açan ve kolaylaştıran hazırlık emek harcaması ve kayda kıymet bir birikim olarak görülebilir. ”

Adil yargılanma hakkına dikkat çekilen teklifte, şunlar vurgulandı: “Adil yargılanma hakkı ve onunla ilintili hak ve özgürlüklerle alakalı olarak, bu konudaki internasyonal standartların da dikkate alınmasıyla açılan kanun tekliflerimiz, demokratik hukuk devletinin tesisini, temel hak ve özgürlükler boyutu açısından gerçekleştirmeye de hizmet edecektir. Sadece kuşkusuz ki bu adımı tamamlayacak bir sonraki adım, işbu kanun tekliflerinin mevzusu olmamakla birlikte, siyasal rejimin, demokrasiyle bağdaşacak yönde, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir.”