AKP’li belediyeye göre ucuz işgücü bir fırsat!

0
26
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilin fırsatları arasında sağlıklı nesillerin yetişmesini ve ‘ucuz iş gücü’nü gösterdi.

İli tehdit eden tehlikeler arasında ise depreme dayanıksız konut stoku, konut kiralarının yükselmesi, göçün kentsel hizmetlerde oluşturduğu ‘ağır yük’, göçmen nüfustan kaynaklı hijyen sorunları, sağlık tesislerinin kalabalıklaşması, küçük yaşta evlilik, döviz krizinden ildeki bazı sektörlerin etkilenmesi, diğer devletlerin casusluk faaliyetleri sıralandı.

Belediyenin tehdit olarak gördüğü diğer unsurlar şöyle:

►Nüfusun yaşlanması faal iş gücünü azaltarak ekonomik üretkenliği düşürür. ve hayvancılığı olumsuz etkiler.
►Toplumsal açıdan dezavantajlı kesimlere yönelik envanter ve veri tabanının güncellenmesinin gerekliliği.
►Ortalama evlenme yaşının çok yükselmesi halinde, toplumsal devamlılık ve toplumsal ilişkiler sistemi olumsuz etkilenebilir. Boşanmaların artması toplum yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesini olumsuz etkiler.