Adalet Bakanı’nın yetkisi kısılsın

0
49
CHP

CHP yönetimi, AKP’nin hukuk reformuna karşı önerilerini hazırladı. CHP’nin önerilerinde, yargıç güvencesi, Adalet Bakanı’nın yetkilerinin daraltılması ve HSK’nin seçim yapısının değiştirilmesi gibi öneriler var.

CHP’nin “yargı reformu” önerilerinde, Adalet Bakanı başta olmak üzere birçok kişi ve kurumun yetkilerinin daraltılması öngörüldü. Pakette, Hakimler, Savcılar Kurulu ile Yargıtay’a üye seçimi sistemine ilişkin önemli değişiklikler yer aldığı bazı maddeler şöyle:

Kuracağımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle, evrensel hukuk ilkelerine dayalı bir hukuk devleti anlayışının ve yargı bağımsızlığının bütün koşullarıyla sağlanması hedefimizdir.

Bakanlığın kuruluş kanunundaki yetkileri dışında doğrudan veya dolaylı olarak kullanmakta olduğu, çağdaş hukuk devleti normlarıyla bağdaşmayan ve yargı üzerinde büyük bir baskı unsuru oluşturan yetkileri kaldırılacaktır. Sağlıklı bir yargısal denetim için kişilere savunma, hak arama ve adil yargılanma konularında tüm olanakların sağlanması hedef alınacaktır. Yargının suç saymadığı hallerde de mülki amirlerinin alacakları kararların hukuk devleti anlayışının temel ilkeleriyle bağdaşması sağlanacaktır. Hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatma yetkisi Adalet Bakanlığı’ndan alınarak HSK’ye verilmesi için gerekli değişiklik yapılacaktır.

HSK, kendi başkanını kendisi seçecektir.