23 milyon dolarlık faiz alınmadı

0
32
TMSF

TMSF’nin yaptığı ‘hesap hatası’ sonucu kamunun kasasına girmesi gerekirken şirkette kalan tutarın, 116 milyon dolar ile sınırlı kalmadığı tespit edildi. Bir başka işlemde de borçlu bankadan 23 milyon dolarlık faizin tahsil edilmediği ortaya çıktı.

Fonda yapılan yanlış hesaplamaların ismi açıklanmayan bir sermaye grubundan 116 milyon dolar eksik tahsilat yapılması ile sınırlı olmadığı, denetim raporları ile ortaya konuldu. Sonuçta 23 milyon dolarlık faizin tahsil edilmemesine neden olan işlemler, Fon’a devredilen bankanın borçlarının tahsili için aynı borçtan sorumlu olan bir başka şirket ile protokol imzalanmasıyla başladı.

İSKONTO YAPILDI

Rapora göre, fona devrolan bankanın borçlarının tasfiyesi için, grup ile Fon arasında son olarak 1 Şubat 2019 tarihinde nihai bir protokol imzalandı. 31 Mayıs 2010 itibariyle 1 milyar 563 milyon Amerikan doları (USD) borç üzerinde mutabık kalındı. Diğer tahsilatlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda 271 milyon 825 bin dolarlık borcun tahsilatında anlaşma sağlandı. İskonto yapıldıktan sonra tahsil edilmesi beklenen tutar 221 milyon 461 bin dolar oldu.

YANLIŞ ADRES

31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle öngörülen tahsilat olarak 1 Şubat 2019 tarihli protokolde, protokol yapılan grubun borcundan düşüldü. Tutarın borcu üstlenen grup tarafından ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda protokol yapılan grup tarafından ödeneceği belirtildi.

Ancak yapılan incelemelerde, 221 milyon 461 bin dolar alacak protokol yapılan grubun 31 Mayıs 2010 tarihli borcundan mahsup edilmesine karşın, bu tarihten itibaren borcu üstlenen gruptan bu tutarın vadesinde ödenmeyen kısmına ilişkin hesaplanan 23 milyon dolar faiz alacağı düşük hesaplandı.

ŞİRKET LEHİNE HESAP

Raporda duruma ilişkin şu tespite yer verildi:

“Borcu üstlenen grup nezdinde söz konusu borç miktarı 221.4 milyon USD + 23.2 milyon USD iken protokol yapılan grup nezdinde toplam borç miktarı 221.4 milyon USD’dir. Ancak kamu idaresi tarafından protokol yapılan grubun 221.461.340 USD borcuna karşılık 221.461.340 USD + 23.225.249 USD mahsup yapılmıştır. Tek bir borç olduğu varsayımıyla yapılan her tahsilatın diğer grubun da borcundan düşülmesi gerektiği yönündeki bir yaklaşım her iki tarafın borç miktarının eşit olması şartına bağlıdır. Bu eşitlik protokol yapılan grubun lehine 31.05.2010 tarihinde 221.4 USD borcun tamamının tahsil edildiği varsayımıyla borç hesaplaması yapıldığı ve faiz işletilmesinin önüne geçildiği zaman bozulmuştur.”