1 milyar liralık kuruluş denetimden muaf

0
38
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu MKE

Amme İştiraki Teşebbüsü (KİT) kapsamından çıkartılarak şirketleştirilecek ve oldukca sayıda yasadan muaf tutulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Meclis tarafınca da denetlenemeyecek. Bağımsız kontrol organı ve Sayıştay’ın raporları ile firmanın mali tabloları kamuoyuna açıklanmayacak.

“Hareket esnekliğine haiz bir organizasyona dönüştürüleceği” sebebi öne sürülerek amme tutumsal kuruluşu olmaktan çıkartılarak anonim şirkete dönüştürülecek olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, amme denetiminden de kaçırılacak.
Oldukca sayıda yasadaki kısıtlamalardan muaf tutulacak, yeni firmalar alma veya bu şirketlere katılma yetkisi verilecek firma, Türkiye Mevcudiyet Fonu ve öteki şirketleşen kurumlar benzer biçimde kapalı kutu olacak.

1 milyar 200 milyon TL’lik başlangıç sermayesi ile kurulacak dev müdafaa şirketinin denetiminin iyi mi yapılacağı münakaşa mevzusu oldu. Yasa Teklifinde yer edinen hükümlere bakılırsa, firma bağımsız kontrol organları ve Sayıştay tarafınca denetlenecek, sadece raporlar kamuoyuna açıklanmayacak.

MASADA KALACAK

Firması denetleyecek bağımsız kontrol kuruluşu, Amme Nezarete, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunun yetkilendirdiği bağımsız kontrol kuruluşları arasından Genel Heyet sonucu ile belirlenecek. Bağımsız kontrol tutanağı, genel kurula sunulduktan sonrasında Ulusal Müdafaa Bakanlığı ve Gömü ve Maliye Bakanlığı’na gönderilecek. Teklifte bağımsız kontrol haricinde ve bu raporun ve firmanın mali tablolarının kamuya açıklanmasına yönelik bir düzen yer almıyor.

KAMU DENETİMİ YOK

Önceki gün TBMM’ye sunulan teklifin kontrol ile alakalı kısmına ait CHP’de hazırlanan data notunda şunlara dikkat çekildi:

“Bağımsız kontrol doğası itibarıyla yolsuzluk yahut yerindelik denetimi değildir. Bu yönde bir netice doğurabilmesi için ilk olarak kontrol sonunda ‘sınırı olan pozitif yönde görüş (şartlı görüş)’, ‘negatif görüş’ yahut ‘görüş vermekten kaçınma’ benzer biçimde rapor düzenlenmiş olması gerekmektedir. Maddede (pozitif yönde görüş haricinde) bu biçimde bir kontrol tutanağı düzenlendiğinde yapılacaklara ait bir düzen de yer almamaktadır.

Aynı zamanda bağımsız kontrol, Türk Tecim Kanunu ve Amme Nezarete, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu kararları uyarınca mecburi olmadığı durumlarda netice da doğurmayacaktır. Kaldı ki Gömü’ye ilişkin bir firma bakımından doğurabileceği sonucun pek bir anlamı da olmayacaktır.

Netice olarak teklifte bağımsız denetimin öngörülmüş olması amme deposu kullanan firmanın efkarı umumiye adına denetlendiği anlamına gelmemektedir.

Evvela firmanın bağımsız kontrol tutanağının ve firmanın mali tablolarının kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmelidir.”