Sosyal Devlet

Ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî...

Ulus devlet

Sınırları belirli bir coğrafyada, paydaş bir kültürü, dili ve geçmişi olan, yine paydaş bir gelecek için bu özellikleri temel alarak birlikte yaşayan bir toplumun feodal dönemden ayrı olarak merkezi otoriteyi temel alan yeni politik rejimi, yani milliyeti ve milleti baz alan devlet örgütlenmesine denmektedir.

Üniter devlet

Üniter devlet'e "tek devlet" yada "basit devlet" de denir. Üniter devlet, devletin;ülke, millet ve egemenlik unsurları ve yasama, yürütme ve yargı organları bakımından teklik özelliği gösteren şeklidir. Devletin unsurlarında ve organlarında teklik özelliğiyle tanımlanır. 1) Devletin Unsurlarında Teklik Devlet ;ülke, millet ve egemenlik unsurlarından oluştuğuna göre,...

Turgut Özal

Turgut Özal tam adı ile Halil Turgut Özal (13 Ekim 1927, Malatya — 17 Nisan 1993, Ankara); Türk bürokrat, siyasetçi ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. cumhurbaşkanı. Bundan önce, 1983-1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca başbakanlık ve aynı zamanda Anavatan Partisi genel...