16 C
Istanbul.TR
Perşembe, Mart 14, 2019
Ana Sayfa Ansiklopedia

Ansiklopedia

Ansiklopedia Siyasi Kütüphane

AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi)

Adalet ve Kalkınma Partisi (kısaca AK PARTİ ya da AKP), 14 Ağustos 2001'de kurulan bir Türk siyasî partisi. Kasım 2015'te yapılan son seçimde %49,50 oy oranıyla TBMM'de 317 Milletvekili elde etti...

Davranışsalcılık

Sosyal fenomenleri bir açıklama biçimi. Ortaya çıkmasında pozitivizmin büyük rolü olmuştur. Buna göre, bilimsel açıklamada müesseselerin tasvir edilmesindense, gözlenmeye müsait, gözlenebilir ve gözlenmiş insan...

Çoğulculuk (Pluralizm)

Toplumsal çeşitliliğin doğal ve olağan bir vaha olduğuna inanma: Sosyolojik çoğulculuk. Modern (açık) toplumlarda iktidarın yaygın ve parçalı bir dağılım göstermesi: Siyasi çoğulculuk. Farklı değer...

Bileşik Devlet

Bileşik devlet, iki veya daha çok devletin sıkı veya gevşek bağlarla birleşmelerinden meydana gelmiş bir devlet çeşididir. Bu tür devletlerde;yasama, yürütme ve yargı organlarına...

Baskı Grubu

1- Hükümetin politikalarını veya faaliyetlerini etkilemek amacıyla örgütlenmiş olan daimi ve sistemli olarak bu istikamette gayret gösteren grup. 2- Siyasi yönetimi taleplerinin tatmini doğrultusunda etkileme...

Baas

Yeniden diriliş anlamına (resurrection) gelen Arapça bir kelime. Arap dünyasında hem bir ideolojiyi hem de bu ideolojinin taşıyıcısı olan siyasi partileri adlandırmak için kullanılan...

Azınlıklar

Çok sık kullanılan ve fakat kesin bir anlam verilmesi aynı derecede kolay olmayan bir kavram. Genel olarak geniş toplum kesimlerine karşı sayıca az olan...

Ayrımcılık (Diskriminasyon)

Kişilere ve gruplara gerçekten sahip oldukları veya sahip oldukları varsayılan bir özellikten dolayı diğerlerine olduğundan daha farklı muamele etmek. Farklı muamelenin ille de negatif...

Askeri Rejim

Egemenin siyasi iktidarının onun askeri hiyerarşi içindeki konumuna dayandığı bir rejim. Askeri rejim, en üst siyasi kararların sadece veya büyük ölçüde silahlı kuvvetler mensupları...

Aristokrasi

Aristokrasi, etimolojik olarak "en iyilerin idaresi" demektir. Eski Yunan'da bu kavram aristokrasi kelimesiyle tam olarak açıklanıyordu, fakat bu hükümet şekli Yunanistan'da doğmadığı gibi, oraya...

Son Haberler