Bileşik Devlet

0
4.199 views

Bileşik devlet, iki veya daha çok devletin sıkı veya gevşek bağlarla birleşmelerinden meydana gelmiş bir devlet çeşididir. Bu tür devletlerde;yasama, yürütme ve yargı organlarına sahip ayrı devletler vardır. Bileşik devletlerde birden fazla anayasa ve hukuk düzeni yürürlüktedir. Bileşik devletler kendi içinde “devlet birlikleri” ve “devlet toplulukları” olmak üzere ikiye ayrılırlar.

A)Devlet Birlikleri

Devlet birlikleri, iki ayrı devletin ayrılıklarını az çok koruyarak birleşmesinden meydana gelen devlet şeklidir. Şahsi birlik ve hakiki birlik olmak üzere ikiye ayrılır.

1. Şahsi Birlik

Şahsi birlik, iki veya daha fazla monarşik devletin başına aynı hükümdarın geçmesiyle oluşur. Yani aynı şahıs iki ayrı devletin de kralı olursa şahsi birlikten bahsedilir. Şahsi birliği oluşturan iki devlet arasındaki tek birlik kralın şahsı bakımındandır. Kralın şahsı dışında tüm diğer alanlarda, bu iki devlet birbirinden ayrı devletler olarak varlığını sürdürürler. Her iki devlet de, gerek içişleri gerekse dış işleri bakımından bağımsızdır. Her iki devletin kendine has yasama, yürütme ve yargı organları vardır. Şahsi birlik geçicidir. Evlenme ve veraset nedeniyle iki ülke hükümdarlığının aynı kişide birleşmesi sonucu oluşur ve genellikle bir süre sonra ortak hükümdarın ölümüyle sona erer.

2. Hakiki Birlik

Hakiki birlik, temelde bir şahsi birlik olmakla birlikte, şahsi birlikten daha ileri bir aşamadır. Birden fazla devletin, içişlerinde bağımsızlıklarını koruyarak dış ilişkileri bakımından bir devlet oluşturacak şekilde birleşmelerinden meydana gelir. Hakiki birliği oluşturan devletlerin her birinin kendi anayasaları, kendi kanunları kısacası kendi hukuk düzenleri, kendi yasama, yürütme ve yargı organları vardır. Her bir devlet kendi içinde egemen bir devlettir. Ancak, birliği oluşturan devletler dış ilişkileri bakımından bağımsız değildir. Bu devletlerin dış ilişkileri birlik tarafından yürütülür. Bu devletlerin uluslar arası hukuk bakımından ayrı birer kişilikleri yoktur. Hukuki birliği oluşturan devletlerde devlet başkanlığı makamı ortaktır.

B)Devlet Toplulukları

Devlet toplulukları, iki veya daha fazla devletin biraraya gelmesiyle oluşturdukları bileşik devletlerdir. Konfederasyon ve federasyon olmak üzere ikiye ayrılır.

1)Konfederasyon

Konfederasyon, birden fazla bağımsız devletin uluslar arası hukuki kişiliklerini muhafaza etmek şartıyla belli bir amaçla, özellikle ortak savunmalarını sağlamak üzere kurdukları bir devlet topluluğu şeklidir. Konfederasyon, bir antlaşmayla kurulur. Konfederasyona antlaşmayla girildiğinden, konfederasyona üye devletlerin konfederasyondan istedikleri zaman çıkabilecekleri kabul edilir. Yani üye devletlerin ayrılma hakkı mevcuttur.

Konfederasyonu teşkil eden devletler gerek iç, gerekse dış ilişkileri bakımından bağımsız birer devlet niteliğini korurlar. Konfederasyonu bir devlet olarak görmek mümkün değildir. Konfederasyonun tüzel kişiliği yoktur. Konfederasyonun tek organı “Diyet” ismi verilen bir meclistir. Bu mecliste konfedere devletlerin delegeleri vardır. Diyet meclisi, genellikle bu delegelerin oy birliğiyle karar alabilir. Kararları da doğrudan konfedere devletlerde geçerli değildir. Diyet meclisinin kararlarının her konfedere devlet tarafından ayrıca onaylanması gerekir.

2)Federasyon(Federal Devlet)

Federasyon, kendi içlerinde belli bir özerkliği koruyarak iki veya daha fazla devletin aynı merkezi iktidara tabi olmak suretiyle oluşturduğu bir devlet topluluğudur. Federasyonda “fedeal devlet” ve “federe devletler” olmak üzere iki tür devlet vardır.

Federasyonda federe devletler de, federe devletler de birer devlettir. Federe devletler birer devlettir, çünkü; bunların herbirinin kendisine mahsus bir ülkesi, kendisine mahsus bir egemenliği vardır. Federal devlet de bir dvelettir, çünkü;federal devlet de bir ülkeye, bir insan topluluğuna ve bir egemenliğe sahiptir. Federal devlet, federe devletlerin ülke ve insan unsuru üzerinde kuruludur;ancak, federal devlet kendisini oluşturan bu federe devletlerden ayrı bir devlettir. Federal devlet ve federe devletler ayrı tüzel kişiliklere sahiptir. Federasyonda iki ayrı tür devlet olduğuna göre, aynı ülke ve insan topluluğu iki ayrı devlet egemenlğine ve dolayısıyla hukuk düzenine tabidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin